... en de brilletjes waren uitverkocht

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

verloop eclipse

Vrijdag aanstaande - 20 maart - zal er in de voormiddag een prachtige eclipse te zien zijn boven ons landje. Gezien het tijdstip (tussen 9u28 en 11u46), is dit een uitgelezen kans om in de vele Belgische scholen dit fenomeen waar te nemen. Heel wat scholen waren er vroeg bij en kochten massaal eclipsbrilletjes. Intussen zijn de brilletjes uitverkocht in alle sterrenwachten, en behalve een enkele uitzondering, vind je er ook geen meer bij de opticiens.

Betekent dit dat je nu niet meer kunt kijken naar de eclips? Gelukkig niet! Er bestaan veilige alternatieven.

Read More Comment (0) Hits: 1083

Je NetAtmo Urban Weather Station vastmaken

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Voor een project in enkele van onze scholen, wou ik mijn Netatmo Urban Weather Station in de klas plaatsen. Omdat deze toestelletjes diefstalgevoelig zijn, zocht ik naar een manier om deze toestellen enigszins te vergrendelen en ontwierp ik een behuizing met slotje in OpenSCAD (een 3D ontwerptaal - www.openscad.org) die ik graag met jullie deel.

De kracht van deze oplossing hangt natuurlijk ook voor een deel af van het gebruikte materiaal. De typische plastics gebruikt voor 3D printen, kunnen mits een kleine hefboom makkelijk opengebroken worden. Desalniettemin, het is een zichtbare vergrendeling en zal doorgaans voldoende zijn om de gelegenheidsdief af te schrikken.

Het plan is om beide schijven met elkaar te verbinden met een lange M3 schroefdraad en bijvoorbeeld imbus boutjes. Het ontwerp is nog niet afgedrukt... Bij mijn volgend bezoek aan de hackerspace ben ik dat van plan...

Hier alvast enkele screenshots:

netatmo-top

netatmo-bottom

De meest recente versies van de OpenSCAD bestanden kun je downloaden op de NetAtmoBox github pagina.Hou je niet in, verbeteringen en suggesties zijn welkom! Dit is mijn eerste stapjes in OpenSCAD en de 3D-printwereld. Wees dat indachtig als je feedback geeft. :)

Comment (0) Hits: 1364

NetAtmo Urban Weather Station gebruiken voor CO2-metingen in de klas

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

netatmo Urban Weather StationEnkele maanden geleden kreeg ik een NetAtmo Weather Station in handen: een weerstation met enkele bijzondere mogelijkheden: naast temperatuur en luchtvochtigheid, wordt ook CO2-gehalte en geluidsniveau gemeten. Omdat ik met mijn Snuffel-project aan iets gelijkaardigs werkte, leek het me interessant om dit toestel eens onder de loep te nemen. Uiteindelijk blijkt het een bijzonder bruikbaar toestel. In dit artikel gaan we even dieper in op de mogelijkheden, de voor- en nadelen van het gebruik ervan in een schoolse omgeving.

Het toestel blinkt uit door zijn eenvoud: het meet waarden en stuurt ze over WiFi naar de website van NetAtmo. Het toestel bevat zelf slechts minimale informatie: een sleuf kleurt op afhankelijk van de luchtkwaliteit: van groen bij goede kwaliteit via geel en oranje naar rood bij slechte luchtkwaliteit. Voor gedetailleerde informatie moet je op de website kijken.

Read More Comment (0) Hits: 2534

Acht gouden tips om elektrische risico's deze winter af te bouwen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

elektrisch-vuurtjeElke brandweerman zal het bevestigen: zowel bij verenigingen, in bedrijven en bij mensen thuis zijn elektrische vuurtjes vaak de oorzaak van brand. Wie deze dus toch gebruikt, moet extra voorzichtig zijn. Draagbare vuurtjes bij uitstek, moeten met de nodige zorg onderhouden en bewaakt worden. Met enkele eenvoudige tips, kun je de risico's bij je thuis, in de vereniging of onderneming ernstig verminderen...

Read More Comment (0) Hits: 1434

Onderhoud centrale stookinstallaties en stookolietanks in ondernemingen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wat stookinstallaties betreft is in het Vlaamse gewest het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater van toepassing.

Ook willen we reeds vermelden dat wat de verwarmingsaudit betreft er een voorstel tot aanpassingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater geformuleerd is. Deze aanpassing stelt dat de verwarmingsaudit periodiek moet gebeuren i.p.v. éénmalig na 15 jaar. Meer informatie hierover zal op onze website www.lne.be verschijnen.

Brandstof

Keuring vóór de eerste ingebruikname van een nieuw centraal stooktoestel

(eenmalig)

Onderhoudsbeurt

(periodiek)

Verwarmingsaudit

(eenmalig, binnen een termijn van 2 jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden)

Vast (steenkool, hout, pellets)

(door erkende technicus of geschoolde vakman)

Jaarlijks voor alle toestellen

(door geschoolde vakman)

Alle toestellen boven 20 kW

(door erkend technicus verwarmingsaudit)

Stookolie

(door een erkend technicus vloeibare brandstof)

Jaarlijks voor

toestellen ≥ 20 kW

(onderhoudsbeurt door
erkend technicus
vloeibare brandstoffen)

Alle toestellen > 20 kW ≤ 100 kW

(door erkend technicus
vloeibare brandstoffen)

Alle toestellen > 100 kW

(door erkend technicus verwarmingsaudit)

Gas

(door een erkend technicus gasvormige brandstof)

Elke twee jaar voor

toestellen ≥ 20 kW

onderhoudsbeurt door
erkend technicus gasvormige brandstoffen

Alle toestellen > 20 kW ≤ 100 kW en de verwarmingsinstallatie bestaat uit één ketel

(door erkend technicus
gasvormige brandstoffen)

Alle toestellen > 100 kW of de verwarmingsinstallatie bestaat uit meerdere ketels

(door erkend technicus verwarmingsaudit)

Geleverd certificaat

Keuringsrapport

Door de eigenaar te bewaren bij het toestel

Reinigings (- en verbrandings)attest

De gebruiker en de eigenaar houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

Verwarmingsauditrapport

Door de eigenaar te bewaren zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.

Wegwerken van tekortkomingen

Als na de keuring vóór de eerste ingebruikname uit het keuringsrapport blijkt dat een verbouwing of een aanpassing van het centrale stooktoestel of van de schoorsteen noodzakelijk is, omdat de goede en veilige staat van werking onvoldoende gegarandeerd is, dan heeft de eigenaar de plicht om het centrale stooktoestel of de schoorsteen binnen de drie maanden na de datum van het keuringsrapport te verbouwen of aan te passen en om hiervan het bewijs te leveren. Het bewijs bestaat uit een nieuw keuringsrapport.

Als na de onderhoudsbeurt uit het reinigings- en/of verbrandingsattest blijkt dat het centrale stooktoestel niet in goede en veilige staat van werking verkeert, of dat herstellingen aan de schoorsteen of aan het centrale stooktoestel noodzakelijk zijn, dan hebben de gebruiker en de eigenaarde plicht om de schoorsteen of het centrale stooktoestel binnen de drie maanden in orde te brengen en om hiervan het bewijs te leveren. Dit bewijs bestaat uit een nieuw attest.

Hieraan zijn geen verplichtingen gebonden. Het is

aan de eigenaar om te beslissen wat hij/zij met het

verwarmingsauditrapport doet.

Wat stookolietanks betreft is in het Vlaamse gewest het Vlaams Reglement Milieuvergunningen (VLAREM) van toepassing. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-ingedeelde en ingedeelde stookolietanks. De indelingslijst vindt u terug onder Titel I van het VLAREM, Bijlage 1 – De indelingslijst, rubriek 17.3.6. Stookolietanks van de school vallen dus onder ingedeelde inrichtingen. De voorwaarden waaraan de ingedeelde stookolietanks moeten voldoen vindt u onder Titel II van het VLAREM onder Hoofdstuk 5.17. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN.

Stookolie-tank

Controle vóór het plaatsen

(eenmalig)

Keuring na de plaatsing maar voor ingebruikname van een tank

(eenmalig)

Beperkt
onderzoek

Algemeen onderzoek

Ondergronds

(Door een erkend stookolie technicus)

(Door een erkend stookolie technicus)

Jaarlijks
(waterwinningsgebied of beschermingszone)

(Door erkend stookolie technicus)

toestellen1 ≥ 20.000 l

10-jaarlijks(waterwinningsgebied of beschermingszone)

(Door erkend stookolie technicus)

Tweejaarlijks2

(Door erkend stookolie technicus)

toestellen1,2 ≥ 20.000 l

15-jaarlijks

(Door erkend stookolie technicus)

Bovengronds

Driejaarlijks (max. 40 maand tussen)2

(Door erkend stookolie technicus)

toestellen1,2 ≥ 20.000 l

20-jaarlijks

(Door erkend stookolie technicus)

Geleverd
certificaat


Conformiteitsattest voorzien van naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus.

Al naargelang het resultaat van de controle is de houder gemerkt met een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene, oranje of rode merkplaat/klever. Hierop wordt onuitwisbaar het erkenningsnummer van de erkende technicus, de datum van hetzij de controle bij de plaatsing, hetzij de laatst uitgevoerde controle en de uiterste datum van de eerstvolgende controle aangebracht.

Opmerkingen:

1 Het algemeen onderzoek is niet nodig voor houders uit gewapend thermo-hardende kunststoffen.

2 Voor houders gelegen buiten de waterwingebieden en de beschemingszones kan van voorvermelde termijnen afgeweken worden bij gebruik van een door de afdeling Milieuvergunningen erkende controlemethode die toelaat de kwaliteit en de levensduur in te schatten van de tank.

Erkend technicus

  • Certificaat van bekwaamheid op naam (dus niet op firma)
  1. Erkenningsnummer – aanvangsdatum en vervaldatum
  2. Mag niet worden doorgegeven aan collega’s

Groene, oranje of rode merkplaat/klever op de stookolietank?

  • Een groene merkplaat/klever betekent dat de opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
  • Een oranje merkplaat/klever betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder. De opslaginstallatie mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden die ingaat de eerste van de maand volgend op de maand vermeld op de oranje merkplaat. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode dient de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen.
  • Een rode merkplaat/klever betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In dergelijk geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus of erkende milieudeskundige, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen waarna de opslaginstallatie terug aan een controle dient onderworpen. Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat aangebracht werd maakt de exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

 

Comment (0) Hits: 1477