Gebruiker beoordeling: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Artikel index

2. EVACUATIEPLANNEN

2.1 Wettelijk kader

Heel beperkt:

 • Codex T. III; H.1, art. 22
 • De werkgever stelt een intern noodplan op dat van toepassing is voor de bescherming van de werknemers wanneer dit nodig is naar aanleiding van de vaststellingen gedaan ingevolge de risico-analyse.
  Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling evenals aan de gevallen van geweld van externe oorsprong. Deze procedures hebben betrekking op:
 1. de informatie en de instructies betreffende de maatregelen in geval van nood;
 2. het alarm- en communicatiesysteem;
 3. de veiligheidsoefeningen;
 4. de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
 5. de middelen voor de eerste verzorging.
 • Code goede praktijk – instructies lokale brandweer...

2.2 Functies van een evacuatieplan

 • Kernachtige samenvatting van instructies in geval van confrontatie met een noodsituatie
 • Kernachtige samenvatting van instructies in geval van evacuatiealarm
 • Aanduiding van de primaire vluchtweg en eventuele alternatieven

Maar ook...

 • Verdwaalde zielen op weg helpen
  • nieuwe leerkrachten
  • nieuwe leerlingen
  • ouders
  • derden werkend in de school
 • Mensen met kwade bedoelingen
  • Waar kan ik mij verstoppen?
  • Wat zit er achter die deur?
 • Brandweer tijdens een interventie (voor zover ze niet over plannen beschikken in hun intern noodplan dat ze van je kregen)

2.3 Waaraan denken bij opmaak evacuatieplan?

 • Stem af met de lokale brandweer
  • Zorg dat info overeenkomt met wat het intern noodplan zegt.
 • Eenvoud siert!
 • Beperk de informatie op een plan:
  • Locatie van gewone en nooduitgangen
  • Locatie en soort blusmiddelen
  • Locatie verzamelplaats(en)
  • Locatie EHBO-post(en)
  • Nuttige oriëntatiepunten (secretariaat, leerlingenWC's, ...)
  • Lokaalnummers, officiële benamingen van lokalen
  • Deuren en richting waarin ze openen
  • Minstens de ramen die een noodfunctie hebben
 • Wat niet op de plannen opnemen:
  • Locatie van gevaarlijke producten
  • Locatie van waardevolle producten
  • (en misschien ook ineens de vindplaats van de algemene loper?)
  • Gedetailleerde beschrijving van elk lokaal
  • Zaken die makkelijk/regelmatig veranderen
  • Het privé GSM nummer van de directie of de preventieadviseur
 • Instructies
  • Aangepast aan de taal van de te verwachten gebruiker (kleuter versus secundaire school, taalzwakke leerlingen?)
  • Realistisch
  • Afgestemd op instructies die leerkrachten hebben gekregen (via onthaalbrochure, infosessie op een pedagogische studiedag, enz...)
 • Niet vergeten: stem af met de lokale brandweer!

2.4 Mogelijke pictogrammen

De belangrijkste pictogrammen die thuishoren op een evacuatieplan, kun je terugvinden op www.veiligheidspictogrammen.be:

2.5 Waar evacuatieplannen?

 • In elk (klas)lokaal?
  • Schept duidelijkheid voor elk lokaal
  • Mogelijkheid om specifieke instructies (bijv. labo) te voorzien
 • Op strategische punten in gangen en kruispunten?
  • Ook zinvol voor verdwaalden en anderen
 • Digitaal te raadplegen?
  • Leerkrachten kunnen zich voorbereiden (vinden ze vooral leuk bij aangekondigde evacuatieoefeningen)
 • Bij je thuis?
  • Evacuatieplannen maken is misschien overkill, maar eens samen met het hele gezin nadenken hoe je weg raakt in geval van brand bij je thuis – is wel zinvol.

2.6 Bronnen

2.7 Verdere vragen...

Voor verdere vragen en extra uitleg, een woordje uitleg of demonstratie mag je me steeds contacteren via het contactformulier.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 4096 Character restriction
Your text should be in between 42-4096 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
 • No comments found
Powered by Komento