Gebruiker beoordeling: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Artikel index

Hoe maak je eenvoudig een evacuatieplan vanuit Inkscape - de notities bij de workshop gegeven op 12 november aan preventieadviseurs zijn ook hier te vinden... In een eerste luik is er een korte inleiding in wat Inkscape is, en in het tweede luik gaan we dieper in op het opstellen van een evacuatieplan.

 

1. INKSCAPE – KORTE INTRODUCTIE

1.1 Vectorieel tekenprogramma

Er zijn twee soorten grafische programma's: vectoriële en bitmap georiënteerde programma's.

Bitmap: figuren bestaan uit "pixels" (puntjes) en elke pixel heeft een kleurwaarde.

 • Een cirkel wordt beschreven door de pixels die hij bedekt.
 • Bij inzoomen wordt de kwaliteit minder (pixels worden zichtbaar)
 • Bij uitstek geschikt voor: foto's, zeer onregelmatige en/of wazige vormen
 • Bekende programma's: Photoshop, Paint,
 • Hoogwaardige open source alternatieven: GIMP (gimp.org), Paint.net (getpaint.net)

Vectorieel: figuren bestaan uit vormbeschrijvingen.

 • Een cirkel wordt beschreven door een middelpunt en een diameter)
 • Bij inzoomen worden alle vormen opnieuw "berekend" en blijft alles haarscherp
 • Bij uitstek geschikt voor: logo's, pictogrammen, technische tekeningen, ...
 • Bekende programma's: Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD, vormen tekenen in MS Office, ...
 • Bekende open source alternatieven: Inkscape, LibreOffice Draw

Inkscape is een vectorieel tekenprogramma (al heeft het wel wat ondersteuning om bitmaps te gebruiken). Je vindt een hele degelijke (Nederlandstalige) inleiding tot het programma op hun site:

1.2 Werken met lagen

Steeds meer grafische programma's ondersteunen het gebruik van lagen. Je kunt dit vergelijken met transparante slides die je over elkaar legt. In de werkblaadjes hierboven staat uitgelegd hoe je deze in inkscape kunt gebruiken onder punt 9 (vanaf p. 19)

Door het gebruik van meerdere lagen, kun je je plattegrond scheiden van veiligheidspictogrammen, evacuatieroutes, instructies (en eventuele andere zaken die je op de sommige plannen wil toevoegen).

1.3 Enkele andere handige eigenschappen die we gaan gebruiken

 • Mogelijkheid om een pagina uit PDF-bestanden te importeren.
 • Hulplijnen en raster instellen
 • Exporteren (naar PNG) of opslaan voor anderen (bijv. als PDF)

1.4 Open Source en Open Standaard

Twee belangrijke begrippen die de vrijheid waarborgen van de gebruiker:

 • Open Source: de code van Inkscape kun je vrij downloaden, bekijken, wijzigen en verspreiden.
 • Open Standaard: de Inkscape afbeeldingen zijn .svg bestanden – deze standaard komt van het internet (maakt deel uit van HTML5) en kan in principe door iedereen geïmplementeerd worden in een ander programma.

Deze twee eigenschappen samen, zorgen ervoor dat je nooit terecht komt in een situatie van "vendor lock-in".

EPFSUG Logo

Hierboven een "collage" van bekende open source applicaties (deze vormen de header van de website van het EPFSUG):

 • dolphin: mysql (database server)
 • blowfish: openbsd (bsd operating system)
 • footsteps: gnome (desktop environment)
 • happy dog: GIMP (bitmap editor)
 • gem stone: ruby (programming language)
 • arrow-shaped dude: java (programming language)
 • lizard: ?
 • shellfish: Nautilus (Gnome file manager)
 • P: Blender (cross platform suite of tools for 3D creation)
 • birds: openoffice (office suite)
 • fox: firefox (web-browser)
 • penguin: linux (unix-like kernel)
 • daemon with pitchfork: freebsd (bsd operating system and distro)
 • gnu: gnu-toolset (basic and advanced tools, gcc, ...)
 • mountain with snow: inkscape (vector drawing program)
 • dragon: Konqi, macot of KDE (desktop environment)
 • dinosaur: mozilla (web application suite)
 • elephant: postgresql (database server)
 • snake: python (programming language)
 • evil droplet: drupal (web CMS)
 • camel: perl (programming language)
 • bird with mail: thunderbird
 • wolf crying (behind the camel): Amarok (media player)
 • traffic cone: VLC (media player)

1.5 Andere gebruikte applicaties

 • GIMP of paint.net: retoucheren van afbeeldingen/bitmaps
 • pdfSAM: samenvoegen van PDF bestanden (PDF Split And Merge)

2. EVACUATIEPLANNEN

2.1 Wettelijk kader

Heel beperkt:

 • Codex T. III; H.1, art. 22
 • De werkgever stelt een intern noodplan op dat van toepassing is voor de bescherming van de werknemers wanneer dit nodig is naar aanleiding van de vaststellingen gedaan ingevolge de risico-analyse.
  Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling evenals aan de gevallen van geweld van externe oorsprong. Deze procedures hebben betrekking op:
 1. de informatie en de instructies betreffende de maatregelen in geval van nood;
 2. het alarm- en communicatiesysteem;
 3. de veiligheidsoefeningen;
 4. de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
 5. de middelen voor de eerste verzorging.
 • Code goede praktijk – instructies lokale brandweer...

2.2 Functies van een evacuatieplan

 • Kernachtige samenvatting van instructies in geval van confrontatie met een noodsituatie
 • Kernachtige samenvatting van instructies in geval van evacuatiealarm
 • Aanduiding van de primaire vluchtweg en eventuele alternatieven

Maar ook...

 • Verdwaalde zielen op weg helpen
  • nieuwe leerkrachten
  • nieuwe leerlingen
  • ouders
  • derden werkend in de school
 • Mensen met kwade bedoelingen
  • Waar kan ik mij verstoppen?
  • Wat zit er achter die deur?
 • Brandweer tijdens een interventie (voor zover ze niet over plannen beschikken in hun intern noodplan dat ze van je kregen)

2.3 Waaraan denken bij opmaak evacuatieplan?

 • Stem af met de lokale brandweer
  • Zorg dat info overeenkomt met wat het intern noodplan zegt.
 • Eenvoud siert!
 • Beperk de informatie op een plan:
  • Locatie van gewone en nooduitgangen
  • Locatie en soort blusmiddelen
  • Locatie verzamelplaats(en)
  • Locatie EHBO-post(en)
  • Nuttige oriëntatiepunten (secretariaat, leerlingenWC's, ...)
  • Lokaalnummers, officiële benamingen van lokalen
  • Deuren en richting waarin ze openen
  • Minstens de ramen die een noodfunctie hebben
 • Wat niet op de plannen opnemen:
  • Locatie van gevaarlijke producten
  • Locatie van waardevolle producten
  • (en misschien ook ineens de vindplaats van de algemene loper?)
  • Gedetailleerde beschrijving van elk lokaal
  • Zaken die makkelijk/regelmatig veranderen
  • Het privé GSM nummer van de directie of de preventieadviseur
 • Instructies
  • Aangepast aan de taal van de te verwachten gebruiker (kleuter versus secundaire school, taalzwakke leerlingen?)
  • Realistisch
  • Afgestemd op instructies die leerkrachten hebben gekregen (via onthaalbrochure, infosessie op een pedagogische studiedag, enz...)
 • Niet vergeten: stem af met de lokale brandweer!

2.4 Mogelijke pictogrammen

De belangrijkste pictogrammen die thuishoren op een evacuatieplan, kun je terugvinden op www.veiligheidspictogrammen.be:

2.5 Waar evacuatieplannen?

 • In elk (klas)lokaal?
  • Schept duidelijkheid voor elk lokaal
  • Mogelijkheid om specifieke instructies (bijv. labo) te voorzien
 • Op strategische punten in gangen en kruispunten?
  • Ook zinvol voor verdwaalden en anderen
 • Digitaal te raadplegen?
  • Leerkrachten kunnen zich voorbereiden (vinden ze vooral leuk bij aangekondigde evacuatieoefeningen)
 • Bij je thuis?
  • Evacuatieplannen maken is misschien overkill, maar eens samen met het hele gezin nadenken hoe je weg raakt in geval van brand bij je thuis – is wel zinvol.

2.6 Bronnen

2.7 Verdere vragen...

Voor verdere vragen en extra uitleg, een woordje uitleg of demonstratie mag je me steeds contacteren via het contactformulier.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 4096 Character restriction
Your text should be in between 42-4096 characters
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
 • No comments found
Powered by Komento